GreekEnglish (UK)

logo 08 13-d

Menu

Ασφαλή Δίκτυα & Συμμόρφωση

asfalidiktya1

Το περιεχόμενο που ταξιδεύει επάνω στα δίκτυα παρουσιάζει πλέον τεράστιο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό έχει οδηγήσει μη εξουσιοδοτημένους και κατά κανόνα κακόβουλους χρήστες και ερευνητές στο να προσπαθούν να αποκτήσουν τα στοιχεία αυτά, ως επίσης να προσπαθούν να αποκτήσουν και τον έλεγχο των συστημάτων στο δίκτυο, των εφαρμογών, των database και όποιο άλλο ηλεκτρονικό στοιχείο έχει εκτεθεί/προσφερθεί στο διαδίκτυο.

asfalidiktya2 
Η ευφυία των hacker και των εργαλείων που αυτοί χρησιμοποιούν ως επίσης και η ευφυία των συστημάτων προστασίας των δικτύων και των πληροφοριών είναι σε συνεχή ανταγωνισμό.

Ολιγωρίες και εφησυχασμός επιφέρουν κατά κανόνα σημαντικά ρίσκα που μπορούν να δημιουργήσουν υψηλό κόστος.

 

 

 

 

Τα προς προφύλαξη αντικείμενα στο δίκτυο τα ομαδοποιούμε ως εξής:

  asfalidiktya3

 Η ασφάλεια των Νέων Δικτύων Υπολογιστών δεν μπορεί πλέον να είναι στατική. Για να μπορεί να προσαρμόζεται συνεχώς στα δεδομένα, πρέπει να είναι Δυναμική.

youtubeDynamic Security   


Το παλιό μοντέλο ασφάλειας με πλήρως προστατευμένα κεντρικά σύστήματα υπολογιστών και με προστατευμένη περίμετρο (υποκαταστημάτων, συνεργατών κλπ) αποτελεί πλέον παρελθόν. Με το σύστημα αυτό – CASTLE MODEL- δεν μπορούν να προστατευτούν εύκολα και με προσιτό κόστος νέες ανάγκες που περιλαμβάνουν υποδομές όπως CLOUD, Mobility, BYOD, κ.α.

Το νέο μοντέλο ασφάλειας είναι πολύ-επίπεδο, λαμβάνει υπόψη ιδεατές (Virtual) υποδομές, μπορεί να ταυτοποιήσει εφαρμογές και χρήστες και να τους εξυπηρετήσει ανάλογα με την δικαιοδοσία τους, με τον τύπο της συσκευής τους, με την γεωγραφική θέση που βρίσκονται κλπ – HOTEL MODEL.

asfalidiktya18

Η United-Telecom προσφέρει ειδικευμένες λύσεις για τις ανάγκες ασφάλειας στο δίκτυό σας ως επίσης και για ανάγκες συμμόρφωσης με κανονισμούς και νόμους που επιβάλλονται από κρατικές Αρχές και επαγγελματικές ενώσεις.

As enterprises adopt cloud apps across virtually every business function, integration across apps is critical. App vendors have built ecosystems solution that enable enterprises to execute business more efficiently, facilitate important workflows, and make better decisions. The statement “The sum of the whole is greater than the sum of the parts” describes the paradigm well. This has given rise to ecosystems, or groups of satellite cloud apps that orbit popular “anchor tenant” apps.

asfali23

Each of these anchor tenant apps has hundreds of ecosystem partners. For example, we observe active usage of an average 28 Box, 20 Dropbox, 19 Google Apps, and 26 Salesforce ecosystem apps. 
Organizations that are concerned about protecting sensitive data in the cloud need to go beyond securing the anchor tenant Apps and incorporate those apps’ ecosystems into their cloud app monitoring and policy regimens.

When our solutions for threat management and managed security technologies are bundled, they provide a comprehensive and highly scalable security functionality that delivers exceptional value to our customers. Exceptional, comprehensive functionality includes integrated security policy, network and device level management, virtualization of zones, routers, LANs   and systems, and advanced access management and endpoint security.

Τέτοιες λύσεις είναι:

·  SRX
  Secure Services Gateways

· vSRX
  Virtual FireWall
 

· UTM - Unified Threat Management
  APPSECURE - L7 Application Control

· Junos Space Security Director
CLOUD OR APPLIANCE

· Junos Space Network Management Platform

· SIEM - Secure Analytics

· Pulse Connect Secure
  SSL VPN Solutions

· Pulse Policy Secure
  NAC & BYOD Solutions

· Pulse Secure Gateways 

· Safe ID - Management for Cloud APP's

· Safe Cloud Enablement for most popular Cloud App's

 

 

 

  

 

  adobe-pdf-logo SRX - SECURE SERVICES GATEWAYS 


The SRX Secure Services Gateway series of High-performance networking equipment delivers high a very wide range of functionalities, top performance data security, enormous flexibility in network connectivity, high density of connection ports and a very comfortable management GUI.


The SRX’s will help You build a comprehensive security infrastructure in the DataCenter of the Enterprise  as well as it will provide tremendous flexibility in the branch office networks. It will also provide secure connectivity for remote users with the best available cost-benefit coefficient providing a multifunctional device capable of routing, WAN interconnectivity, Switching, and UTM - Unified Threat Management with a constantly high level of performance
.

 adobe-pdf-logo SRX for Enterprise


asfalidiktya28

 

The Juniper Networks® SRX Services Gateways for Data-Centers are next-generation intelligent security platforms that deliver outstanding protection, market-leading performance, six nines reliability and availability, scalability, and services integration. These devices are ideally suited for service provider, large enterprise, and public sector networks, Cloud and hosting providers, Managed service providers.

Delivering the highest level of protection from Layer 3 to Layer 7, these platforms feature a carrier grade next generation firewall with advanced security services such as application security, Unified Threat Management (UTM), Intrusion Prevention System (IPS), and integrated threat intelligence services.

 adobe-pdf-logo SRX for DataCenter


asfalidiktya19

 

 adobe-pdf-logo VIRTUAL FIREWALL - vSRX


The Virtual & Stateful FireWall (vSRX) designed for Hypervisor is used in Virtual Data Centers and in CLOUD setups. It will monitor and protect them while their maximum capacity and performance remains untouched.

The vSRX uses two basic features—zones and policies. The default configuration contains, at a minimum, a “trust” and an “untrust” zone. Additionally, it provides integrated tools for UTM, like Intrusion-detection (IDS), Virtualization-specific Antivirus (AV), Antispam (AS), WebFiltering and L7 - APP.Control, as well as tools for Management and Compliance
.

youtubeJuniper vSRX: Advanced Security Features


asfalidiktya6b


The vSRX solution is optimized to leverage multiple virtual CPUs to maximize packet processing and overall throughput in the virtual environment. Each vSRX VM also has multiple virtual network interface cards (vNICs), which can be connected to various virtual networks to simultaneously protect multiple zones of similar VMs. Operating from within the virtual fabric, Juniper Networks' vSRX provides the best and strongest security with the performance needed to support a virtualized or cloud environment.

adobe-pdf-logo SRX aaS (CLOUD)

Juniper Secure Edge provides Firewall as a Service (FWaaS) in a single-stack software architecture managed by Juniper Security Director Cloud—empowering organizations to secure their workforce wherever they are. Users have fast, reliable, and secure access to the applications and resources they need, ensuring great experiences for users.


asfalidiktya20a

 

 adobe-pdf-logo UTM - Unified Threat Management 


Design and Implementation of a 
Unified Threat Management (UTM) system providing an holistical security mechanism for the LAN which ensures higher productivity with it’s multi-layered  integrated central Antivirus, Antispam,  Web Filtering, Intrusion Detection and Prevention system as well as total  Application Control.

Your Benefits:

• Comprehensive, all-in-one, layered security solution
• Reduced costs and complexity in a single, integrated
  device
• Flexibility with cloud-based and onbox anti-malware
  options

asfalidiktya4b

 APPSECURE - L7 Application Control 

AppSecure is a complete suite of Next-Gen (NG) Networking capabilities which can identify and match applications and users and combine them as per predefined policies, can record and report fully on the usage of the network, can support decisions on secure and access policies in order to protect the integrity of the corporate data as well as the networking investments, can impose priorities according to QoS requirements of specific applications, like Voice over the IP network.

With this, You will be able to hinder misuse and damages due to internal shortcomings in security matters, which are quite difficult to detect and prevent otherwise.


asfalidiktya5b

         

 adobe-pdf-logo JUNOS SPACE SECURITY DIRECTOR
CLOUD OR APPLIANCE
 

Juniper Networks® Junos® Space Security Director is an application on the Junos Space Network Management Platform, providing extensive security scale, granular policy control, and policy breadth across the network by implementing security policy management for both physical and virtual firewalls (Juniper’s Networks SRX Series Services Gateways as well as vSRX’s).

It helps administrators quickly manage all phases of the security policy life cycle for stateful firewall, unified threat management (UTM), intrusion prevention system (IPS), application firewall (AppFW), VPN, and Network Address Translation (NAT) through a centralized web-based interface through an intuitive, centralized web-based interface that offers enforcement across emerging and traditional risk vectors.


Junos Space Security Director reduces management costs and errors with efficient security policy, workflow tools, and a powerful “app” and platform architecture. Security administrators can use Junos Space Security Director to speed and simplify security administration and reduce management costs and errors with efficient security policy and workflow tools.


asfalidiktya21


Because the
Junos Space Security Director runs on the Junos Space Network Management Platformit enables administrators to extend their policy control capabilities both broadly and deeply. This includes managing security policy horizontally across multiple Juniper Networks SRX Series Services Gateways, and vertically to manage logical system (LSYS) instances or dense and varied security rule bases on individual SRX Series devices. This reach improves security policy consistency and compliance, even as networks scale.

 

adobe-pdf-logo JUNOS SPACE NETWORK MANAGEMENT PLATFORM  


asfalidiktya27a
Junos Space Security Director helps organizations improve the reach, ease, and accuracy of security policy administration with a scalable, GUI based management application. It helps administrators more quickly and intuitively manage all phases of security policy lifecycle, from policy creation to remediation, through one centralized web-based interface.

Key features and benefits include:


tick  Fast and easy enforcement of security state across
     the end-to-end network

tick  Quick, easy translation of business policies into
     network configuration with minimal manual
     intervention
tick  Rapid deployment of thousands of devices with
     minimal user intervention and truck rolls
tick  Setup of thousands of IPsec VPNs in minutes rather
     than days
tick  Easy point-and-click interface to enable security
     architects to design, validate, and deploy security
     policies consistently across a distributed network
tick  Patent pending technology called security domains to
     allow security restrictions to be applied to distributed
     network resources, reducing configuration errors
tick  Policy abstraction to enable users to simply drag and
     drop a policy onto security devices
tick  Policy locking that reduces configuration errors by
     preventing simultaneous edits
tick  Policy versioning for configuration snapshots and
     rollback capabilities
tick  Topology view of the network for fully automated
     visualization and configuration of security devices

 

 

 adobe-pdf-logo SIEM - JSA SECURE ANALYTICS

The Security Information & Event Management (SIEM) solution of Juniper Networks provides a central console for centralized control, which integrates a series of functions for the management and analysis of network behavior.

The SIEM system will help enterprises lower the cost of network management as well as improve on it’s effectiveness and performance. It will also help in establishing the necessary level of security in the network and to monitor security events.

asfalidiktya24b


Further it will provide transparency in the network functions and the facilitation of security rules. It will monitor the performance of the applications and the activities of their authenticated users.

adobe-pdf-logo Meeting PCI Standards with JSA Security Analytics


Last not least it will support the security responsible track down events which are correlated with security events and breaches, providing also reports which are needed as part of security compliance regulations.


asfalidiktya16b

         

adobe-pdf-logo PULSE CONNECT SECURE
SSL VPN SOLUTIONS


Pulse Connect Secure is the leading SSL VPN solution, enhanced for BYOD mobility, for market-leading seamless connectivity to corporate networks and resources.

 

Unmatched Clientless Access:
asfali17

asfali18
Optimized Enterprise Connectivity:
asfali19
 
asfali21

 Rich Access Privilege Management Capabilities

When users log into the Pulse Connect Secure, they pass through a pre-authentication assessment and are then dynamically mapped to the session role that combines established network, device, identity, and session policy settings. Users have access only to those resources that are deemed necessary for that session, according to administrator-defined policies. 

 

youtubeSSL-VPN for Secure Access & Virtual Desktop

 

 adobe-pdf-logo  PULSE  POLICY SECURE       
NAC & BYOD SOLUTIONS


A mobility ready network access control (NAC) and BYOD solution that resides on the network & protects enterprises by seamless enforcement of security policies for all users, devices and applications accessing the enterprise.

Mobility ready NAC & BYOD Solution:
asfali14

asfali13
Simple, Secure & Easy Deployment:
asfali15
 
asfali16

 

 

adobe-pdf-logo PULSE SECURE GATEWAYS 


Pulse Secure’s MAG Series Gateways work in concert with Pulse and deliver SSL VPN secure remote connectivity and/or Network Access Control (NAC) through a single converged gateway. Pulse gateways address the needs of users regardless if they are mobile, remote or local, delivering performance and security while keeping costs low.

asfalidiktya10a


The Pulse gateways deliver increased deployment density, extensive scalability, and easily reconfigurable ”personality” changes between secure mobile and Remote Access (SSL VPN) and Network Access Control (NAC) modes. The combination of extensible, purpose-built gateways working hand-in-hand with Pulse and its associated services—including Pulse Connect Secure and Pulse Policy Secure—delivers secure mobile, remote, and LAN-based access control for users of mobile devices, laptops, and desktops in a way that is specifically designed to change the economics of enterprise security and the access infrastructure.

asfali11


The Pulse Secure Gateways are tightly integrated with the SRX Secure Services Gateways of Juniper Networks enabling application-aware firewall policies between them. This feature provides a cost-effective solution to secure specific applications within the network—typically the data center—by enabling the Pulse Policy Secure to allow its identity-based list of user roles to be accessed by the SRX Series gateway. The end user benefits from a seamless experience thanks to the integrated Windows domain SSO functionality via Active Directory.

adobe-pdf-logo Integrated SSL-VPN, Access Control, and MDM
            Solutions on 1 Device


Together with its partners, Pulse Secure has integrated Pulse Secure’s Connect Secure and Policy Secure gateway solutions with Mobile Device Management (MDM) solutions such as MobileIron and Airwatch—bringing the productivity and flexibility of BYOD, without compromising security or increasing management complexity.


The
Benefits of this integration are:

· Secure Remote connectivity
· Seamless onboarding and admission control
· Zero-touch application configuration
· Flexibility with security

 

asfali12


Today’s workers are mobile. They need to connect securely to their corporate network or cloud-APP around the clock and around the world—anytime, anywhere.

adobe-pdf-logo Empowering Mobile Productivity

         

 youtube SAFE ID-MANAGEMENT FOR CLOUD APP's 

 

Your organization is adopting cloud apps in a big way, and for good reason — these apps help people get their jobs done more quickly, easily, and flexibly than traditional software. But if you can’t manage people’s access or enforce usage policies, it’s hard for you to really embrace those apps .

asfali5


What if you could bring all of those apps under one umbrella, manage their access with an industry-leading identity management solution, discover and run deep analytics on new apps, and enforce granular cloud app usage policies? That visibility and control would allow you to get out ahead of the cloud app adoption that is already happening and ensure security and compliance for those apps.

Netskope, with specific enterprise-grade ID-management services for cloud, mobile and interconnected businesses, provides an integrated solution that enables you to manage your cloud apps in a closed-loop manner, bring all of your cloud apps into your identity management fold, and ensure consistent cloud app security and compliance. 

One such cloud-based Identity Management Service is the Okta identity management service, which integrates with existing directories and identity systems, as well as thousands of on-premises, cloud-based and mobile applications, to enable IT to securely manage access anywhere, anytime and from any device.

 

adobe-pdf-logo Netskope & Okta Safe ID-Management for Cloud APP's


asfali6


Another cloud-based Identity Management Service is the OneLogin identity management service, which controls cloud app access using existing directory infrastructure, quickly on- and off-board team members, and gives end users secure single sign-on to all their apps
.


adobe-pdf-logo
 Netskope & OneLogin Safe ID-Management for Cloud APP's


asfali7
 


Another world-class next-generation cloud-based Identity Management Service is the PING-One ID-Management service, used by more than 50% of the Fortune-100 companies, which discovers and onboards all cloud apps – known and unknown – and generates comprehensive, end-to-end reporting of cloud app access and usage
.

adobe-pdf-logo Netskope & PING Safe ID-Management for Cloud APP's 


asfali8


The cloud-based ID-Management systems presented before are tightly integrated with Netskope. They detect presence of the Netskope browser add-on or mobile profile. If Netskope is present on the computer or device, the user may proceed to use the app. If not, the ID-Management system will redirect the user for a quick Netskope install, followed by automated redirection to the cloud app.

 

adobe-pdf-logo 10 MUST-Haves for a Cloud APP Policy 

adobe-pdf-logo How to talk to Your Board about the Cloud  

adobe-pdf-logo CCI: Cloud Confidence Index

 

 

 


  adobe-pdf-logo SAFE CLOUD ENABLEMENT FOR MOST POPULAR CLOUD APP's.
Why they shoud matter to you.
 
 

 

asfali24

With Netskope for Office 365 you get visibility into activity and data - level usage datails with in Office 365 and the cloud Apps which constitute the Office 365 ecosystem.

youtubeNetskope for Office 365 
youtube Netskope for Office 365: Quarantine and Legal Hold

asfali25

 

asfali27

With Netskope for Salesforce you maintain complete security controls ensuring compliance with global regulations.

It allows you to answer questions like “Who’s sharing sensitive content outside of the company, and with whom?”

asfali28

 

asfali30asfali37

With Netskope for Dropbox and Netskope for BOX you can prevent loss of sensitive data, give IT the visibility they need, and get the most out of your Dropbox & BOX investments. Further you can standardize and drive users to Dropbox and BOX and you can also understand and secure Dropbox and BOX usage in your organization.

youtube Netskope for DropBox  youtubeNetskope for BOX
asfali31

 

asfali33

Google Apps for Work has become the productivity suite of choice for many enterprises. 

With Netskope for Google Apps you can answer questions like “Who’s sharing sensitive content outside of the company, and with whom?”. You will also be able to understand usage in Google Apps and its ecosystem, get visibility into activity and data-level usage details within Google, along with the cloud apps that are part of Google’s app ecosystem.

 

 

asfali34.jpg

 

 

 

adobe-pdf-logo

  Secure Access to the Virtual DataCenter

adobe-pdf-logo  Deception of the Hacker

youtube integrate SECURITY by DESIGN to Your Computer Network


And many more special - purpose solutions
.

asfalidiktya17

Click for more: 
juniperlogo black

Click for more: 
pulse-logowhite

Click for more: 
netscope-logo1

Click for more: 
allied-logo1

Login or Sign Up